Migotanie przedsionków

grozi udarem

Uczymy rozpoznawać i leczyć migotanie przedsionków

Chronimy nie tylko seniorów!

Aplikacja „My AF” przeznaczona jest dla osób z problemem migotania przedsionków. Zawiera szereg informacji mających na celu zwiększanie świadomości i wiedzy pacjenta. Przygotowany w ten sposób pacjent, poprzez codzienną obserwację stanu zdrowia, ma możliwość systematycznego rejestrowania danych w aplikacji, które następnie są udostępniane lekarzowi prowadzącemu.

Pobierz aplikację

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia