Strona główna Jak wykrywać migotanie przedsionków? EKG

Jak wykrywać migotanie przedsionków?

EKG

Podstawowym badaniem, które służy rozpoznaniu migotania przedsionków, jest badanie elektrokardiograficzne, zwane powszechnie EKG. Umożliwia ono zarejestrowanie czynności elektrycznej serca – w formie elektronicznej lub papierowej.

Badanie ma szerokie zastosowanie w rozpoznawaniu różnych chorób serca, w tym zaburzeń rytmu.

Jeśli EKG jest wykonane w trakcie migotania przedsionków, pozwala z dużą łatwością rozpoznać tę arytmię.

Migotanie przedsionków to zaburzenie rytmu serca polegające
na bardzo szybkiej (350-700/min), nieskoordynowanej czynności
przedsionków (górne piętro serca),które praktycznie nie kurczą się.
Czynność komór (dolne piętro serca) jest wolniejsza
i niemiarowa, czasem jednak przyspieszona, np. do 150/min.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia