Strona główna Leczenie migotania przedsionków Leki antyarytmiczne

Leczenie migotania przedsionków

Leki antyarytmiczne

Lekiem antyarytmicznym nazywa się lek wpływający na czynność elektryczną serca, który stosowany doraźnie (w iniekcji, kroplówce lub tabletce) może przerwać napad migotania lub stosowany przewlekle zmniejszać ryzyko jego nawrotu.

W Polsce dostępne są następujące leki:

  • beta-blokery (metoprolol, bisoprolol i inne podobne),
  • propafenon,
  • sotalol,
  • dronedaron,
  • amiodaron.


Skuteczność leków antyarytmicznych jest dość ograniczona. Zazwyczaj nie eliminują migotania, ale zmniejszają częstość występowania nawrotów arytmii, nadają im łagodniejszy, mniej dokuczliwy charakter. Mogą powodować objawy niepożądane.

Najsilniejszym lekiem antyarytmicznym, lecz powodującym najpoważniejsze następstwa jest amiodaron. Lekarz, dobierając choremu lek, bierze pod uwagę szereg elementów, przede wszystkim uwzględnia rodzaj choroby prowadzącej do migotania. W razie nieskuteczności jednego leku antyarytmicznego, dokonuje się zamiany na inny, w nadziei na lepszą skuteczność.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia