Strona główna Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu Ocena ryzyka krwawienia

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu

Ocena ryzyka krwawienia

Bezpieczeństwo zapobiegania udarowi mózgu u chorych z migotaniem przedsionków zależy w znacznym stopniu od oceny ryzyka krwawienia. Do tego celu zaleca się stosowanie 9-punktowej skali ryzyka krwawień HAS-BLED.

Skrót HAS-BLED pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw czynników ryzyka krwawienia:

Hypertension,
Abnormal renal/liver function,
Stroke,
Bleeding history or predisposition,
Labile INR,
E
lderly >65,
Drugs/alcohol concomitantly.

Jeśli pacjent ma 3 punkty lub więcej w skali HAS-BLED, ryzyko krwawienia u niego jest duże w czasie stosowania leków przeciwkrzepliwych, ale nie oznacza, że pacjent nie może być leczony. Wyższe jest ryzyko zgonu z powodu udaru niedokrwiennego mózgu w migotaniu przedsionków niż ryzyko zgonu z powodu poważnego krwawienia. Współczesna medycyna lepiej radzi sobie z leczeniem krwawień, zwłaszcza tych najczęstszych z przewodu pokarmowego niż udarów mózgu.

Szacuje się, że stosowanie leków przeciwkrzepliwych u chorych z migotaniem przedsionków wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnego krwawienia, które waha się między 0,4 a 7,2% w ciągu roku, a ryzyko mniejszych krwawień jest znacznie większe i wynosi 15-20% w ciągu roku. Ryzyko wystąpienia niewielkiego krwawienia w czasie leczenia warfaryną lub acenokumarolem wynosi około 8% na rok, a poważnego krwawienia – 3% (umiera mniej niż 10% chorych z takim powikłaniem). Ryzyko krwawienia rośnie z wiekiem i liczbą chorób współistniejących.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia