Strona główna Co to jest migotanie przedsionków i do jakich powikłań może prowadzić? Udar mózgu – najpoważniejsze powikłanie

Co to jest migotanie przedsionków i do jakich powikłań może prowadzić?

Udar mózgu – najpoważniejsze powikłanie

Udar mózgu jest najpoważniejszym i częstym powikłaniem migotania przedsionków. Przyczyną udaru jest skrzeplina powstająca w przedsionku, najczęściej w uszku lewego przedsionka (uchyłek przedsionka). W trakcie migotania przedsionek nie kurczy się, znajdująca się w nim krew zalega, szczególnie na obrzeżach (np. w uszku), ma skłonność do wykrzepiania i tworzenia skrzepliny. Ta z kolei może uruchomić się i, płynąc z prądem krwi, najczęściej wędruje do naczynia mózgowego, zatyka je, powodując niedokrwienie i martwicę w mózgu, czyli udar.

Ryzyko udaru średnio wzrasta 5-krotnie u chorego z migotaniem przedsionków, ale może ono wynosić nawet ponad 20% w skali roku.

Udar spowodowany migotaniem częściej niż w przypadku innych udarów nawraca, daje trwałe kalectwo i częściej prowadzi do zgonu.

Zobacz animację pokazującą zasadę powstawania przyczyny udaru niedokrwiennego mózgu.

 

Udar niedokrwienny mózgu

Uszko lewego przedsionka

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia