Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Jaka jest najważniejsza zaleta nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) w zapobieganiu udarowi u chorych z migotaniem przedsionków w porównaniu z warfaryną?

Największą korzyścią z leczenia nowymi lekami jest zmniejszenie o około połowę ryzyka krwawienia wewnątrzczaszkowego. Krwawienie wewnątrzczaszkowe jest bardzo rzadkim powikłaniem. Przydarza się u 0,25-0,5%, wyjątkowo do 1% chorych, ale charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, bo nawet u 50% osób, u których wystąpi prowadzi do śmierci.

Duże ryzyko krwawienia w czasie leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków oznacza stwierdzenie 3 punktów lub więcej w skali HAS-BLED. Jest to wskazaniem do stosowania zredukowanej dawki nowych leków przeciwkrzepliwych.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia