Strona główna Leczenie migotania przedsionków Leki antyarytmiczne

Leczenie migotania przedsionków

Leki antyarytmiczne

Lek antyarytmiczny to lek wpływający na czynność elektryczną serca, warunkującą rytm pracy serca. Lek antyarytmiczny zastosowany doraźnie (jako zastrzyk, kroplówka lub tabletka) może przerwać napad migotania przedsionków. Lek stosowany przewlekle może zmniejszać ryzyko nawrotu migotania.

W Polsce dostępne są następujące leki: beta-blokery (np. metoprolol, bisoprolol i inne), propafenon, sotalol, lub amiodaron. Warto dodać, że wymienione leki nie eliminują migotania, ale zmniejszają częstość występowania nawrotów arytmii lub nadają im łagodniejszy, mniej dokuczliwy, charakter.

O doborze właściwego leku decyduje lekarz, który musi uwzględnić szereg elementów, przede wszystkim, rodzaj choroby, która doprowadziła do migotania. W razie nieskuteczności wybranego leku antyarytmicznego, dokonuje się zmiany, licząc na większą skuteczność innego leku.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL