Strona główna Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu Co to jest udar mózgu?

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu

Co to jest udar mózgu?

Udar to nagłe zaburzenie czynności mózgu, do którego dochodzi wskutek problemów z krążeniem krwi w obrębie głowy. 80% przypadków to udary spowodowane niedokrwieniem (udary niedokrwienne), a tylko 20% to udary wywołane krwawieniem wewnątrz czaszki (od których wywodzi się potoczna, nieprawidłowa nazwa udaru, tj. wylew). Udary niedokrwienne są spowodowane zmniejszeniem lub ustaniem przepływu krwi w naczyniu mózgowym.

Najczęstsze objawy udaru mózgu obejmują:
→ nagłe osłabienie siły kończyny górnej lub dolnej,
→ drętwienie lub sztywnienie kończyny,
→ jednostronne pogorszenie widzenia,
→ trudności w mówieniu lub rozumieniu mowy,
→ pojawiający się nagle ból głowy (inny niż bóle występujące wcześniej), zawroty głowy lub nudności i wymioty.

Migotanie przedsionków może powodować udar niedokrwienny mózgu. Dlatego nie wolno lekceważyć wymienionych objawów, szczególnie u chorego z migotaniem.

Pacjent z takimi objawami wymaga pilnej pomocy w postaci leczenia neurologicznego w oddziale udarowym. Co ważne, im większe opóźnienie w leczeniu, tym większe uszkodzenie mózgu

Czas to mózg!

Przedstawiamy film obrazujący powstawanie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego migotaniem przedsionków.

 

Udar niedokrwienny mózgu

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL