Strona główna Co to jest migotanie przedsionków i do jakich powikłań może prowadzić? Udar mózgu – najpoważniejsze powikłanie

Co to jest migotanie przedsionków i do jakich powikłań może prowadzić?

Udar mózgu – najpoważniejsze powikłanie

Udar mózgu jest częstym i najgroźniejszympowikłaniem migotania przedsionków. W sercu chorego z migotaniem przedsionków przepływ krwi jest zaburzony. Z krwi zalegającej w przedsionkach może powstać skrzeplina, która płynąc z prądem krwi może dotrzeć do naczynia mózgowego. Zatkanie naczynia mózgowego powoduje niedokrwienie i martwicę w mózgu, czyli udar. Udar, którego przyczyną jest migotanie przedsionków powtarza się częściej niż w przypadku innych rodzajów udaru. Co więcej, taki udar częściej prowadzi do trwałego kalectwa, a nawet zgonu.

Zobacz animację pokazującą zasadę powstawania przyczyny udaru niedokrwiennego mózgu.

 

Udar niedokrwienny mózgu

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL