Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Czy stosując nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) trzeba wykonywać badania laboratoryjne?

Stosując nowe leki przeciwkrzepliwe należy wykonać badania oceniające czynność nerek (tzn. stężenie kreatyniny we krwi i wyliczany automatycznie na jej podstawie wskaźnik przesączania kłębuszkowego, oznaczany na wyniku z laboratorium jako eGFR). Te oznaczenia należy wykonać zawsze przed rozpoczęciem leczenia, później minimum raz w roku. Jeśli wyniki morfologii krwi albo enzymy wątrobowe były wcześniej nieprawidłowe powinno się także powtórzyć te oznaczenia w czasie wizyt kontrolnych u lekarza. Nie wykonuje  się badań układu krzepnięcia, w tym INR,  w czasie leczenia; niekiedy wyniki tych badań mogą być nieprawidłowe w ciągu pierwszych 2-6 h od ich zażycia, ale nie należy wtedy przerywać terapii lub zmieniać dawkowania.

Istnieją swoiste metody laboratoryjnego monitorowania działania nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxy, Xarelto, Eliquis) we krwi, ale są dostępne w Polsce w niewielu ośrodkach.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL