Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Czy można zastąpić laboratoryjne wyznaczanie wskaźnika INR pomiarem w domu aparatem np. qLabs model Q1?

Tak, urządzenia do domowego pomiaru INR są obecnie zalecane u leczonych acenokumarolem lub warfaryną, choć w Polsce nie ma refundacji dla takiego monitorowania INR. Udowodniono, że użycie takich urządzeń daje mniejsze ryzyko poważnych krwawień w porównaniu z tradycyjną metodą. Lekarz powinien okresowo sprawdzać czy pomiary za pomocą urządzeń domowych są zgodne z tymi z laboratorium.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL