Strona główna Wszystkie pytania Chcę wiedzieć

Chcę wiedzieć

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Czy muszę brać leki do końca życia? Czy nie jest to zbyt duże obciążenie dla organizmu?

Leki przeciwkrzepliwe powinny być stosowane do końca życia przez chorych z potwierdzonym migotaniem przedsionków, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Ponieważ udar mózgu u chorego z migotaniem przedsionków napadowym czy utrwalonym prowadzi do zgonu w ciągu 30 dni przynajmniej 20% chorych, u których wystąpi i kalectwem przynajmniej 40% , którzy przeżyją udar, eksperci zalecają nieprzerywanie terapii przeciwkrzepliwej, zwłaszcza jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, czyli nie występują niepożądane działania leków (przede wszystkim uporczywe lub zagrażające życiu krwawienia). Zatem korzyści z leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków u większości chorych przeważają nad niedogodnościami takiego leczenia. W razie wątpliwości co do konieczności stosowania leczenia przeciwkrzepliwego należy tę kwestię omówić z lekarzem.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL