Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Jak przygotować się do operacji, np. brzusznej, stosując leki przeciwkrzepliwe?

Operacja w obrębie jamy brzusznej to zwykle zabieg obciążony dużym ryzykiem poważnego krwawienia, zatem lek przeciwkrzepliwy musi zostać odstawiony tak, aby w dniu zabiegu aktywność krzepnięcia krwi była prawidłowa.

Pacjent leczony warfaryną (Warfin) powinien zażyć ostatnią tabletkę tego leku na 5 dni przed dniem zabiegu, wtedy INR w dniu zabiegu zwykle jest już taki jak u osoby nieleczonej takim lekiem.  

Pacjent leczony acenokumarolem przerywa leczenie na 3 dni przed zabiegiem. Przerywanie leczenia warfaryna lub acenokuamrolem przed 7 dniami czy jeszcze wcześniej nie jest zalecane. Jeśli ryzyko zakrzepowo-zatorowe jest duże (np. chorych ze sztuczną zastawką serca) należy stosować zastrzyki heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie przed i po zabiegu lub wlew heparyny. Lekarz chirurg i anestezjolog po konsultacji z kardiologiem decydują o tym, jakie postępowanie będzie najlepsze u danego choreg w okresie okołozabiegowym.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL