Strona główna Wszystkie pytania Chcę wiedzieć

Chcę wiedzieć

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Kto powinien stosować nowe leki przeciwkrzepliwe?

Obecnie największą grupę leczonych tzw. nowymi lekami przeciwkrzepliwymi (w Polsce to dabigatran [Pradaxą], rywaroksabanem [Xarelto] lub apiksaban [Eliquis]) stanowią chorzy rozpoczynający leczenie gdy po raz pierwszy stwierdzono u nich napad migotania przedsionków lub trwale jego otrzymywanie się. Tzw.nowe lei przeciwkrzepliwe przepisuje się także pacjentom niezadawalająco leczoych za pomocą Warfinu lub Acenokumarolu, u których występują duże wahania INRlub inne działania niepożądane np. wypadanie włosów. Do tej grupy należą też pacjenci, u których doszło  do krwawień lub udaru mózgu w czasie stosowania Warfinu lub Acenokumarolu. Nowe leki przeciwkrzepliwe powinny być preferencyjnie przepisywane chorym, którzy rozpoczynają leczenie z powodu migotania przedsionków, jeśli akceptują taką formę leczenia i nie mają przeciwwskazań.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL