Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Na ile dni przed operacją należy odstawić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)?

Czas od zażycia ostatniej dawki leku do czasu wykonania operacji zależy od ryzyka krwawienia okołozabiegowego i czynności nerek. Przed dużą operacją obciążoną znacznym ryzykiem krwawienia odstawia się nowe leki na minimum 48 godzin. Dłuższy czas odstawienia może być wskazany w przewlekłej chorobie nerek. Dokładny czas odstawienia przed operacją powinno się skonsultować z chirurgiem, który przeprowadzi operację. Przed zabiegiem nie powinno się stosować terapii pomostowej za pomocą heparyny poza wyjątkowymi sytuacjami, ponieważ takie postępowanie zwiększa (trzy-, czterokrotnie) ryzyko krwawienia po operacji, a nie zmniejsza istotnie ryzyka powikłań zatorowych, których częstość jest znikoma, mniejsza niż 1%.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL