Strona główna Jak wykrywać migotanie przedsionków? Holter

Jak wykrywać migotanie przedsionków?

Holter

Monitorowanie EKG metodą Holtera (nazwisko twórcy metody) to podstawowe narzędzie służące rozpoznaniu migotania przedsionków, szczególnie gdy arytmia występuje jedynie okresowo – jest napadowa.

W klasycznej postaci badania, EKG zapisuje się na przenośnym (małym, lekkim, wygodnym dla pacjenta) rejestratorze, a następnie w specjalistycznej pracowni zapis poddaje się analizie.

Obecnie istnieje możliwość ciągłej rejestracji EKG z zastosowaniem tej metody do 7, a nawet 14 dni. Odmianą badania są różne formy transmisji EKG na odległość (tzw. tele-EKG), tylko z momentu wystąpienia u chorego objawów, lub też ciągłej do 30 dni.

Im rzadziej u pacjenta występuje arytmia, tym dłuższy powinien być czas rejestracji, by umożliwił rozpoznanie migotania.

 


  Pomiar EKG
metodą Holtera

Warto
zapoznać się:

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia