Strona główna Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu Dlaczego udar mózgu spowodowany migotaniem przedsionków jest bardziej groźny?

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu

Dlaczego udar mózgu spowodowany migotaniem przedsionków jest bardziej groźny?

Migotanie przedsionków wiąże się z:

  • pięć razy większym ryzykiem udaru mózgu,
  • dwa razy większym ryzykiem otępienia,
  • trzy razy większym ryzykiem niewydolności serca,
  • o 40-90% większą ogólną śmiertelnością.

Migotanie przedsionków stanowi najczęstszą przyczynę udaru niedokrwiennego mózgu, której można skutecznie zapobiec. Roczne ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u osób nie stosujących leków przeciwkrzepliwych wynosi w przybliżeniu 4,5%. Jednak może ono wzrosnąć do około 20% u osób z kilkoma czynnikami ryzyka.

Udary związane z migotaniem przedsionków, które stanowią 15-20% wszystkich udarów mózgu, cechują się większą śmiertelnością i chorobowością w porównaniu z innymi rodzajami takich incydentów. Najczęściej udar mózgu u chorych z migotaniem przedsionków powoduje martwicę i niedotlenienie znacznego obszaru mózgu. Ocenia się, że ryzyko zgonu u chorych po takim udarze wynosi 20-25% w ciągu pierwszych 30 dni, a około 40% chorych, którzy go przeżyją ma znaczne deficyty neurologiczne, co sprawia, że ten rodzaj udaru jest uważany za najgorzej rokujący.

Udar niedokrwienny mózgu

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia