Strona główna Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu Jakie są przyczyny udaru mózgu?

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu

Jakie są przyczyny udaru mózgu?

Przyczyny udaru mózgu są złożone i wciąż słabo poznane. Udar mózgu występuje częściej u mężczyzn niż kobiet i częściej zdarza się osobom w starszym wieku. Zwiększa się ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego, jeśli doszło do niego u najbliższych krewnych (rodziców i rodzeństwa), którzy przeszli go, mając mniej niż 60 lat.

Chorobami, które sprzyjają wystąpieniu udaru niedokrwiennego są:

 • nadciśnienie tętnicze − jest najczęstszą przyczyną wystąpienia udaru; już wartości ciśnienia krwi150-160/90-100 mmHg zwiększają ryzyko udaru,
 • migotanie przedsionków napadowe oraz utrwalone,
 • palenie tytoniu − nawet kilka papierosów dziennie,
 • cukrzyca,
 • zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej,
 • zaburzenia gospodarki lipidowej zwłaszcza hipercholesterolemia,
 • otyłość,
 • zespół bezdechu sennego,
 • nadużywanie alkoholu,
 • migrena,
 • dna moczanowa,
 • uraz tętnicy,
 • niedoczynność tarczycy,
 • zakażenia,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi, zwłaszcza zespół antyfosfolipidowy.

Udar niedokrwienny mózgu

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia