Strona główna Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu Co to jest udar mózgu?

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu

Co to jest udar mózgu?

Udar jest to nagle występujące zaburzenie czynności mózgu z przyczyn naczyniowych. Potocznie nazywany jest wylewem, lecz jest to nazwa o tyle niepoprawna, że nie oddaje w pełni charakteru tego incydentu. W 80% przypadków udary spowodowane są niedokrwieniem (udary niedokrwienne), a tylko 20% to udary wywołane krwawieniem wewnątrz czaszki. Udary niedokrwienne są spowodowane zmniejszeniem lub ustaniem przepływu krwi w naczyniu mózgowym.

Najczęstsze objawy udaru mózgu obejmują:

  • nagłe osłabienie siły kończyny górnej lub dolnej;
  • drętwienie lub sztywnienie kończyny;
  • jednostronne pogorszenie widzenia;
  • trudności w mówieniu lub rozumieniu mowy;
  • nagle pojawiający się ból głowy (zwykle inny niż wcześniej występujące), zawroty głowy lub nudności i wymioty.

Migotanie przedsionków  może powodować udar niedokrwienny mózgu.

Nie wolno lekceważyć wymienionych objawów.
Konieczna jest szybka pomoc i leczenie neurologiczne w oddziale udarowym.
Im większe opóźnienie w leczeniu, tym większe uszkodzenie mózgu.

Czas to mózg!


Przedstawiamy film obrazujący powstawanie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego migotaniem przedsionków.

 

Migotanie przedsionków to zaburzenie rytmu serca polegające
na bardzo szybkiej (350-700/min), nieskoordynowanej czynności
przedsionków (górne piętro serca),które praktycznie nie kurczą się.
Czynność komór (dolne piętro serca) jest wolniejsza
i niemiarowa, czasem jednak przyspieszona, np. do 150/min.

Udar niedokrwienny mózgu

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia