Strona główna Jak wykrywać migotanie przedsionków? Pomiar ciśnienia tętniczego

Jak wykrywać migotanie przedsionków?

Pomiar ciśnienia tętniczego

Tak zwane automatyczne aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, którymi dość powszechnie posługują się pacjenci, dokonują dodatkowo pomiaru tętna.

Prawidłowo tętno jest miarowe, a jego częstość w spoczynku wynosi 60-80/min.

W migotaniu przedsionków rytm serca, tym samym tętno, jest niemiarowe. W takich sytuacjach aparaty do pomiaru ciśnienia krwi nowej generacji sygnalizują wystąpienie arytmii. Oczywiście konieczne jest potwierdzenie rozpoznania migotania innymi metodami.

Realizacja: Realizacja MEDICALmultimedia