Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Biorę Pradaxę, stomatolog wymaga odstawienia leku i przedstawienia wyniku INR. Czy ma rację?

U chorych leczonych Pradaxą nie ma potrzeby kontrolować INR, który oznacza się u stosujących acenokumarol, ponieważ Pradaxa typowo nie wpływa na INR, czyli wynik będzie ok. 1. Wystarczy pójść do stomatologa po ok. 12-24 h od ostatniej dawki Pradaxy i zażyć lek po 6 h od zabiegu stomatologicznego.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL