Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Co zrobić, jeśli wynik INR u chorego leczonego warfaryną (Warfin) lub acenokumarolem (Acenokumarol lub Sintrom) przekracza 3-3,5?

Jeśli wynik INR jest wyższy niż cztery należy zrobić minimum jeden dzień przerwy w stosowaniu leku przeciwkrzepliwego, zwłaszcza gdy ten wzrost ma łatwą do określenia przyczynę, np. zmniejszenie podaży pokarmów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka), przyjęcie nowego leku (np. z powodu przeziębienia lub gorączki). Wynik INR powyżej 6 jest wskazaniem do przerwania leczenia na 1-2 dni i zgłoszenia się na szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ taki wynik zwiększa ryzyko poważnego krwawienia, w tym krwawienia wewnątrzczaszkowego. Zwykle po kilku godzinach do 24 h pacjent może wrócić do domu.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL