Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Czy acenokumarol (Acenokumarol, Sintrom) różni się od warfaryny (Warfin)?

Acenokumarol i warfaryna mają podobne właściwości. Zażywa się je raz dziennie kontrolując INR co najmniej raz na 3-4 tygodnie. Z praktycznego punktu widzenia najważniejszą różnicą między acenokumarolem a warfaryną jest tak zwany okres półtrwania leku we krwi (odpowiednio 8–10 i 36–42 h). Szybciej uzyskuje się terapeutyczny INR (2,0-3,0) i jego normalizację po odstawieniu acenokumarolu, ale ryzyko niestabilnej antykoagulacji jest 2,5 raza większe w czasie jego stosowania w porównaniu z Warfinem. Pokarmy i leki wpływają podobnie (osłabiająco lub nasilająco) na działanie acenokumarolu i warfaryny. Każdy chory, któremu przepisuje się te leki, powinien uzyskać od lekarza zlecającego terapię informacje o wpływie pokarmów i innych leków na INR. Skuteczność acenokumarolu i warfaryny w zapobieganiu incydentom zakrzepowym w tym udarom mózgu się nie różni jeśli INR jest w zalecanym zakresie.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL