Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Jak wprowadzić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) zamiast warfaryny (Warfin) lub acenokumarolu (Acenokumarol, Sintrom)?

Przed zmianą terapii z warfaryny czy acenokumarolu na nowy lek przeciwkrzepliwy należy oznaczyć INR. Jeśli w danym dniu INR wynosi 2,5 lub mniej można tego samego dnia lub następnego zażyć pierwszą dawkę Pradaxy, Xarelto lub Eliquisu.

Jeśli rozpoczyna się zażywanie Pradaxy lub Eliquisu, INR w dniu pierwszej dawki nowego leku powinien wynosić 2,0 lub więcej, a gdy rozpoczyna się zażywanie Xarelto to INR powinien wynosić 3,0 lub więcej. Ponadto powinno się ocenić czynność nerek na podstawie parametrów oznaczanych we krwi.


INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL