Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Kardiolog zmienił acenokumarol na Xarelto, chociaż nie miałem żadnych problemów z tym pierwszym. Czy postąpił prawidłowo?

Decyzja o zmianie leku mimo nieobecności powikłań np. krwawień, wypadania włosów czy uszkodzenia wątroby może też wynikać z szacowanego ryzyka zwłaszcza poważnych krwawień w przyszłości; z wiekiem, tzn. > 75 r.ż. rośnie ryzyko zgonu z powodu krwotoku i tu tzw. nowe leki są bezpieczniejsze. Inna sytuacją są wahania INR na acenokumarolu, co dotyczy  ponad 50% leczonych acenokumarolem. Przy Xarelto nie ma interakcji z większością leków i składniki diety nie zakłócają leczenia, a także nie trzeba oznaczać INR, co jest wygodne dla większości chorych, zwłaszcza w podeszłym wieku i teraz w czasie pandemii.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL