Strona główna Wszystkie pytania Mam migotanie

Mam migotanie

Baza pytań i odpowiedzi dotyczących migotania przedsionków oraz udaru mózgu

Pacjent zażywa Eliquis 5 mg, zbadał INR i jest 1,2. Czy ten wynik można uznać za prawidłowy?

Eliquis jest jednym z tzw. nowych leków przeciwkrzepliwych. W trakcie stosowania tych leków w odróżnieniu od tzw. antagonistów witaminy (Warfin, Acenokumarol) nie ma potrzeby okresowej kontroli wskaźnika INR. Eliquis może modyfikować ten wskaźnik, ale uzyskany wynik nie wskazuje, czy dawka leku jest zbyt mała lub może za duża. Pacjent powinien mieć świadomość, że badanie u niego INR jest zbędne.

INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną  do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od
witaminy K), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
(international normalized ratio – INR).

U osoby zdrowej i nie leczonej warfaryną lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0.
Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania tych leków u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej.

Realizacja i opieka: Realizacja Grupa casusBTL